Náš spolek je zaměřen na práci s dětmi, která chovají nebo mají zájem chovat jakákoliv zvířata. Pro děti je ve spolku zřízen chovatelský kroužek, který se schází každý týden. Jak pro naše mladé chovatele, tak pro dospělé členy spolku pořádáme během roku několik propagačních výstav zvířat, první výstava je ale velikonoční Mikulášovická kraslice, kde probíhá soutěž o nejhezčí kraslici nebo jiný velikonoční výrobek. Nejznámější akcí spolku je ale jedinečný stanový tábor se zvířaty. Probíhá 3 týdny a děti si na něj mohou vzít svá doma chovaná zvířata, o která se pak sama starají.
Naši mladí chovatelé jsou aktivními účastníky každoroční olympiády mladých chovatelů, několik celostátních kol zajišťoval organizačně i náš spolek.

Nabídka kroužků a kurzů Český svaz chovatelů, z.s., ZO Mikulášovice

Nabídka táborů Český svaz chovatelů, z.s., ZO Mikulášovice