Volnočasové aktivity pro děti a dětské rekreace. Volné kluby pro neorganizované děti, turistické a zájmové oddíly, víkendové akce, poznávací výlety, jarní a letní dětské tábory, celoroční a celotáborové motivační hry pro děti a mládež. Zaměření na pěší turistiku, cykloturistiku, vodní turistiku, tábornictví, ochranu přírody, tábornické dovednosti a zájmové kluby.

Nabídka kroužků a kurzů Turisticko-tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB, z.s.

Nabídka táborů Turisticko-tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB, z.s.