ROBIČKY - ZÁKLADY ROBOTIKY

4 termíny

Praha 5

5-7 let

Centrum robotiky ROBIQ

volno

Děti se v jednoduché, v pro ně pochopitelné formě seznamují s rozličnými disciplínami příznačnými pro školu prvního stupně, přírodními vědami, matematikou, informatikou. Lekce/hodiny obsahují projektování, konstruování a základní programování rozličných modelů. Žáci lehce začínají chápat, jaké jsou souvislosti jevů v běžném životě, berou na vědomí zatím stále ještě pro dítě abstraktní vědecké teorie a fakta.

Díky moderním metodikám výuky a použití unikátních učebních materiálů, kurz pomáhá žákům naučit se klást promyšlené otázky a činit správné závěry ohledně okolního světa. Děti se naučí umění vytyčení cílů, kolektivní práci, nalézat unikátní řešení, během každé hodiny jsou s to učinit pro sebe nové objevy.

Technologické vybavení nové generace umožňuje, aby dítě rozvíjelo společenské návyky, a to včetně tvůrčích dovedností tolik potřebných pro řešení poznávacích, badatelských a komunikativních úkolů.

PROGRAM S ÚSPĚCHEM ŘEŠÍ CELOU ŘADU ÚKOLŮ, COŽ NA STRANĚ DÍTĚTE ROZVÍJÍ FENOMÉNY JAKO:

- Všechny typy motoriky a koordinace pohybů v prostoru, pečlivost, odhad atd.

- Umění plánovat a analyzovat svou práci; trpělivost a schopnost sebekontroly; sebeuvědomění a sebevyjádření.

- Umění chápat konstrukce a procesy; seznámení s rozličnými (dostupnými věku) materiály, technikami, řešeními a technologiemi z exaktních věd, mechaniky, techniky.

- Doplnění slovní zásoby dítěte, vývoj řeči, výchova k sebedůvěře, umění prezentovat výsledky své práce.

- Umění domluvit se, spolupracovat a pracovat ve skupině kolektivu.

- Touha dotahovat započaté projekty do finále, pečlivost, odpovědnost.

- Program dodržuje taktéž všechny tradiční principy, co se týká sklady pedagogického procesu.

- Od jednoduchého ke složitému.

- Systémovost dílčích prací.

- Princip matematických cyklů.

- Diferenciace skupiny dle věku, individuální přístup k jednotlivcům.Všechny výukové kurzy jsou vypracovány tematicky, dále s ohledem na jednotlivé předměty. Kurzy probíhají v nevelkých skupinách po 4-5 žácích.

Termíny

Den Čas Průběh od-do Poznámka
úterý 15:00 - 16:00 1.10. - 31.12.2019 Přihlásit se
čtvrtek 15:00 - 16:00 1.10. - 31.12.2019 Přihlásit se
úterý 16:15 - 17:16 1.10. - 31.12.2019 Přihlásit se
čtvrtek 16:15 - 17:15 1.10. - 31.12.2019 Přihlásit se

Místo konání

Adresa: Plzeňská 540/23, 150 00 Praha 5

Fotogalerie

Provozovatel

Centrum robotiky ROBIQ

CENTRUM ROBIQ POSKYTUJE ZNALOSTI A ROZVÍJÍ VLOHY,
BEZ NICHŽ SE VE 21. STOLETÍ NELZE OBEJÍT!

Máte k této nabídce dotaz?

Pro obecný dotaz na provozovatele webu přejděte do kontaktů.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme na tomto webu soubory cookie. Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím cookies.