VĚDA NÁS BAVÍ - Vejvanovice

0 termínů

Vejvanovice

6-12 let

Věda nás baví o.p.s.

už proběhl

Vědecký kroužek pro děti, kde se hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis, inženýrství, strojírenství) a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem. Děti v kroužku provádějí experimenty, např. prozkoumáme rostlinou i živočišnou buňku, vytvoříme nenewtonskou kapalinu, pronikneme do srdce člověka i atomu a zabrousíme i do historie k Archimédovi a jeho vynálezům apod. Experimenty jsou navrženy pro žáky prvního stupně, nejsou tedy nebezpečné ani složité. Kroužek je určen dětem 6 - 12 let.

Náplň lekcí - nad čím budeme bádat
děti provádějí experimenty zabývající se např. magnetismem, vulkanismem, mechanickou energií, vlastnostmi kapalin, plynů a pevných látek a mnoha jinými jevy kolem nás

srozumitelnou formou je žákům vysvětlena teorie a principy fungování jevů, které si následně ověří na jednoduchých experimentech, např. budeme poznávat setrvačnost oka rozpustíme si nejeden vitamín, prozkoumáme Zemi i celou sluneční soustavu, poznáme neuron, vyrobíme si periskop a mnoho dalšího.

každé pololetí nás společně čeká nových 14 lekcí

experimenty nejsou nebezpečné ani složité - používáme běžně dostupné materiály (jako špejle, kancelářské sponky, balonky, brčka apod.)

Termíny

Všechny termíny již proběhly. Pokud máte zájem o nové či jakýkoli dotaz, neváhejte nám poslat dotaz.

Místo konání

Adresa: Vejvanovice 56 Vejvanovice

Fotogalerie

Provozovatel

Věda nás baví o.p.s.

Pořádáme vědecké kroužky, tábory a exkurze pro děti, kde se hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis, inženýrství, strojírenství) a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem. Děti provádějí experimenty, např. si postaví sopku, přistávací modul z balonků, jednoduchý kompas, lávovou lampu apod.

Máte k této nabídce dotaz?

Pro obecný dotaz na provozovatele webu přejděte do kontaktů.