Naše organizace provozuje výchovně vzdělávací aktivity založené na interakci člověka a koně v prostředí určeném pro chov koní. Kůň je prostředkem motivace, aktivizace, rozvoje, výchovy a vzdělávání. Jedná se o aktivity, jejichž cílem je rozvoj schopností a dovedností důležitých pro socializaci/sociální začlenění, pro harmonický vývoj a uplatnění v životě:
a) hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi pro
osoby se specifickými potřebami, se zdravotním a sociálním znevýhodněním,
b) neformální vzdělávání dětí, mládeže a dospělých s využitím alternativních metod práce s koňmi, etologie koní,
environmentální výchovy,
c) tělovýchovné zapojení a výcvik začínajících i pokročilých jezdců;
d) organizování volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé.

Nabídka táborů Hiporehabilitace, z.s. Vraní vrch