Organizace působí v Roudnici n/L a v Kralupech n/V. V Roudnici n/L poskytuje sociální službu odborné soc.poradenství Klíč - poradna pro rodiny, doprovází pěstounské rodiny, nabízí vzdělávací a volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi, organizuje příměstské tábory. letní pobytové tábory, zajišťuje hlídání dětí, doučování dětí, apod. V Kralupech n/V zajišťuje chod AZ školky, doprovází pěstounské rodiny, organizuje vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti i dospělé, organizuje příměstské tábory, apod. Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let, těhotné ženy, páry, jednotlivci. Do činnosti organizace se zapojují také dobrovolníci. Pravidelně nám pomáhají s realizací jednorázových akcí pro rodiče s dětmi (mikulášská, karneval, atd.). Zapojují se do prací typu - sekání trávy, drobná údržba, apod. Vzhledem k tomu, že se bude v září 2017 měnit sídlo organizace, čeká nás
stěhování do vhodnějších prostor, chceme do budoucna s dobrovolníky "pracovat" intenzivněji.

Nabídka táborů Centrum D8 o.p.s