Sdružení Roztoč je dobrovolné zájmové sdružení dětí a dospělých. Přispívá svou činností k rozvoji kulturního prostředí města Roztoky a jeho okolí. Cestou tvořivosti, vzájemného potkávání a kulturního vyžití se snaží o obohacování a zkvalitňování života místních obyvatel a nabízí prostor k tvořivosti a poznání. Svými aktivitami sdružení vytváření prostor k tvořivosti a vzájemnému setkávání dětí a dospělých z různého kulturního i sociálního prostředí, profesionálů i amatérů z našeho kraje i vzdálenějších koutů Čech a Evropy.

Nabídka táborů Sdružení Roztoč