Již od roku 2010 vaše děti učíme anglický jazyk metodou Helen Doron Early English. Jelikož tato metoda přináší programy i do školek, vznikl nápad soukromé Anglicko - české školky, která je pro děti od 1 do 6 let. Cílem je zabezpečit spokojenost a radost dětí formou pestrého a zajímavého programu po celý den! Naši studenti již ÚSPĚŠNĚ absolvovali Cambridge certifikaci.

Nabídka kroužků a kurzů Flupík Rudná

Nabídka táborů Flupík Rudná