Jsme tábornicko-turistický oddíl s 50letou tradicí, který se zabývá činnostmi spojenými s tábornictvím (zdravověda, uzly, ...) a turistikou. Jednou týdně máme schůzky v klubovně a jezdíme na různé výpravy (výlety) ať už jednodenní nebo vícedenní, kde se procvičují znalosti a hrají různé hry buď v terénu nebo v chatě.

Nabídka kroužků a kurzů TOM Stopaři

Nabídka táborů TOM Stopaři