Pořádáme vědecké kroužky, tábory a exkurze pro děti, kde se hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis, inženýrství, strojírenství) a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem. Děti provádějí experimenty, např. si postaví sopku, přistávací modul z balonků, jednoduchý kompas, lávovou lampu apod.

Nabídka kroužků a kurzů Věda nás baví o.p.s.

Ukázat celou nabídku kroužků

Nabídka táborů Věda nás baví o.p.s.

Ukázat celou nabídku táborů